Step (z ros. stepe) - równina pozbawiona drzew, rzek i jezior. Step może być obszarem półpustynnym lub pokrytym trawą i krzewami (czasem w zależności od pór roku). Występuje w warunkach klimatu umiarkowanego z gorącym suchym latem.

Bardzo żyzne gleby (czarnoziemy), silnie eksploatowane przez człowieka, które tworzą się z obumarłych szczątków roślin na podłożu skal lessowych. Stepowieniem określa się przechodzenie obszarów zalesionych w step lub prerię. Termin stepowy jest używany dla określenia klimatu takiego regionu, zbyt suchego, aby podtrzymać las, ale na tyle mokrego, aby nie być pustynią. Drzewa spotyka się tylko w wąwozach (jarach) i dolinach rzek. Na czarnoziemach rosną również zboża, buraki cukrowe i inne wymagające rośliny.

Preria - rozległe obszary porośnięte roślinnością trawiastą, w Ameryce Północnej. Jest podobna do wystepującego w Azji stepu.

Rodzaje preri: - prerię niską - na obszarach o małych opadach (400 mm rocznie), porośniętą luźno kępkami niskich traw; - prerię typową - na obszarach o opadach rocznych rzędu 600 mm i glebach typu czarnoziemów, z kępkową roślinnością trawiastą do 120 cm wysokości; - prerię łąkową - również na czarnoziemach, złożoną z traw wysokich, na obszarach o opadach ok. 1000 mm rocznie; Jak widać na powyżej zapisanych rodzajach preri możena wywnioskować że ich nazwy biorą sie z wysokości roślinności.